Bilgi Bankası

SINR nedir?

SINR

Bilgi teorisi ve telekomünikasyon mühendisliğinde, Sinyal-Girişim-artı-Gürültü Oranı (SINR) , ağlar gibi kablosuz iletişim sistemlerinde kanal kapasitesi (veya bilgi aktarım hızı) üzerinde teorik üst sınırlar vermek için kullanılan bir miktardır. 
Kablolu iletişim sistemlerinde sıklıkla kullanılan SNR’ye benzer şekilde, SINR, belirli bir ilgi sinyalinin gücünün, girişim gücünün (tüm diğer girişim sinyallerinden gelen) ve bazı arka plan gürültülerinin gücünün toplamına bölünmesiyle tanımlanır. Gürültü teriminin gücü sıfır ise, SINR sinyal-parazit oranına (SIR) düşer. Tersine, sıfır girişim, SINR’yi, hücresel ağlar gibi kablosuz ağların matematiksel modellerini geliştirirken daha az kullanılan sinyal-gürültü oranına (SNR) düşürür.

SINR , kablosuz bağlantıların kalitesini ölçmenin bir yolu olarak kablosuz iletişimde yaygın olarak kullanılır. Tipik olarak, bir sinyalin enerjisi, kablosuz ağlarda yol kaybı olarak adlandırılan mesafe ile azalır. Tersine, kablolu ağlarda, gönderici veya verici ile alıcı arasında kablolu bir yolun varlığı, verilerin doğru şekilde alınmasını belirler. Bir kablosuz ağda, diğer faktörleri hesaba katmak gerekir (örneğin, arka plan gürültüsü, diğer eşzamanlı iletimin girişim gücü). SINR kavramı, bu yönün bir temsilini yaratmaya çalışır.

 

SINR
SINR Sinyal gücü Tanım
>= 20 dB Harika Maksimum veri hızlarıyla güçlü sinyal
13 dB – 20 dB İyi İyi veri hızlarıyla güçlü sinyal
0 dB – 13 dB fakir için adil Güvenilir veri hızları elde edilebilir, ancak kesintili marjinal veriler mümkündür. Bu değer 0’a yaklaştığında performans önemli ölçüde düşecektir.
<= 0 dB Sinyal yok bağlantı kesilmesi
Daha fazla

İlgili konular

Başa dön tuşu